Tuesday, 22/06/2021 - 06:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Linh

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 7/9/2020

Trường THCS Tân Linh

Năm học 2020-2021

Học kỳ 1

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC 1 BUỔI/NGÀY

HKI-Số 1

                                                                              

Thực hiện hiện từ ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

 

THỨ
TIẾT

6A1

(Thủy)

6A2

(Huyền)

7A1

(Lệ)

7A2

(Huệ)

7A3

(Thùy)

8A1

(Loan)

8A2

(Hiền)

9A

(Lan)

9B

(Bến)

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Anh – Thủy

Toán – Loan

Sử - Giang

Văn - Trang

Toán – Huệ

Sinh - Nguyên

Toán – Hiền

Hóa - Dương

Văn – Bến

3

Nhạc - Thùy

Sinh - Dương

Lý – Lệ

Toán – Huệ

Văn - Trang

TD – Thanh

Văn – L. Sơn

Sinh – N. Trang

Toán – Mỵ

4

Toán – Loan

Văn – Huyền

Toán – Huệ

Sinh – N. Trang

MT - Thùy

Toán – Hiền

TD – Thanh

Văn – Bến

Hóa - Dương

5

Sinh - Dương

Tin – Mỵ

Sinh – N. Trang

Ạnh – V. Sơn

GDCD – L. Sơn

Sử - Giang

GDCD – Huyền

Địa - Lan

Lý – Lệ

 

 

 

3

1

MT - Giang

Sử - Trang

Ạnh – V. Sơn

TD - Thanh

Toán – Huệ

Sinh - Nguyên

Văn – L. Sơn

Toán – Mỵ

Văn – Bến

2

Tin – Mỵ

Anh – Thủy

MT - Thùy

Toán – Huệ

Ạnh – V. Sơn

Văn – L. Sơn

Sinh – N.guyên

Văn – Bến

TD - Thanh

3

TD - Thanh

MT - Thùy

TD – L.Sơn

Sử - Giang

Văn - Trang

Lý – Lệ

Ạnh – V. Sơn

Anh – Thủy

Toán – Mỵ

4

C. Nghệ - L. Sơn

Tin – Mỵ

Sử - Giang

Văn - Trang

TD - Thanh

C. Nghệ - Huệ

Lý – Lệ

Nhạc - Thùy

Sinh – N.Trnag

5

 

 

Địa – N. Trang

MT - Thùy

Lý – Lệ

Ạnh – V. Sơn

Sử - Giang

TC Tin– Dung

Anh – Thủy

 

 

 

4

1

Toán – Loan

Văn – Huyền

Sinh – N. Trang

Anh – V. Sơn

Tin – Hiền

Văn – L. Sơn

Hóa - Dương

TD – Thanh

Văn – Bến

2

Văn – Huyền

TD - Thanh

Toán – Huệ

Nhạc - Thùy

Anh – V. Sơn

Hóa - Dương

Toán – Hiền

Văn – Bến

Anh – Thủy

3

Anh – Thủy

Địa - Lan

Địa – N. Trang

Tin – Hiền

Toán – Huệ

GDCD – Huyền

C. Nghệ - V. Sơn

Hóa - Dương

TD – Thanh

4

TD - Thanh

Anh – Thủy

Nhạc – Thùy

GDCD – L. Sơn

Sinh – N. Trang

Anh – V. Sơn

Tin - Loan

Địa - Lan

Nhạc – Bến

5

GDCD - Phương

C. Nghệ - L. Sơn

 

 

 

C. Nghệ - Huệ

Tin - Loan

Sinh – N.Trang

Địa - Lan

 

5

1

Địa - Lan

Văn – Huyền

Văn - Trang

C. Nghệ – N. Trang

TD – Thanh

Sử - Giang

Ạnh – V. Sơn

Văn – Bến

Toán – Mỵ

2

Toán – Loan

Văn – Huyền

Ạnh – V. Sơn

TD – Thanh

Tin – Hiền

Địa - Lan

Nhạc - Thùy

Văn – Bến

Sinh – N. Trang

3

Tin – Mỵ

Toán – Loan

C. Nghệ - N. Trang

Văn - Trang

Ạnh – V. Sơn

Toán – Hiền

MT - Thùy

Lý – Lệ

Sử - Giang

4

Văn – Huyền

GDCD - Phương

Tin - Loan

Văn - Trang

Địa - Lan

Ạnh – V. Sơn

TD – Thanh

Toán – Mỵ

Lý – Lệ

5

 

 

Tin - Loan

Lý – Lệ

C. Nghệ - Hiền

MT - Thùy

Sinh - Nguyên

 

 

 

 

 

6

1

Văn – Huyền

Toán – Loan

TD – L.Sơn

C. Nghệ - N. Trang

Sử - Giang

TD - Thanh

Ạnh – V. Sơn

Lý – Lệ

Toán –Mỵ

2

Văn – Huyền

Lý – Lệ

Văn - Trang

Toán –Huệ

Sinh – N. Trang

Văn – L. Sơn

Toán – Hiền

TD - Thanh

TC Tin - Dung

3

Sinh - Dương

TD - Thanh

C. Nghệ - N. Trang

Ạnh – V. Sơn

Văn - Trang

Văn – L. Sơn

Sử - Giang

Toán –Mỵ

TC Tin– Dung

4

C. Nghệ - L. Sơn

Anh – Thủy

Toán – Huệ

Địa - Lan

Văn - Trang

Toán – Hiền

C. Nghệ - V. Sơn

Sử - Giang

C. Nghệ - Dương

5

 

 

Ạnh – V. Sơn

Sinh – N. Trang

C. Nghệ - Hiền

Tin - Loan

Hóa - Dương

Anh – Thủy

Địa - Lan

 

 

7

1

Lý – Lệ

Toán – Loan

Toán – Huệ

Sử - Giang

Địa - Lan

Toán – Hiền

Văn – L. Sơn

TC Tin– Dung

Hóa - Dương

2

Toán – Loan

Nhạc - Thùy

Văn - Trang

Tin – Hiền

Toán – Huệ

Hóa - Dương

Văn – L. Sơn

Toán – Mỵ

Văn – Bến

3

Anh – Thủy

C. Nghệ - L. Sơn

Văn - Trang

Địa - Lan

Sử - Giang

Nhạc – Thùy

Toán – Hiền

GDCD – Huyền

Văn – Bến

4

Sử - Trang

Sinh - Dương

GDCD – L. Sơn

Toán – Huệ

Nhạc – Thùy

Tin - Loan

Địa - Lan

C. Nghệ - Thủy

GDCD – Huyền

5

SHL – Thủy

SHL – Huyền

SHL – Lệ

SHL – Huệ

SHL - Thùy

SHL - Loan

SHL – Hiền

SHL - Lan

SHL – Bến

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 28
Tháng 06 : 751
Năm 2021 : 3.271